Steunpunt GGZ

Hier kun je terecht als je vragen heb over begeleiding, behandeling, thuiszorg, dagbesteding, wonen en inkomen. Dus ondervindt jij angsten, psychische klachten of sombere gedachten dan kun je hier terecht. Meer zeggenschap voor de clienten en stijging in het aantal clienten in het zorgproces zorgt ervoor dat clienten aan moeten geven wat zij willen en mogelijk kunnen halen bij de zorginstelling. De clienten dienen meer en meer keuzes te maken over de begeleiding of de behandeling. Hierbij kan een client pas de juiste keuze maken als de zorgvraag duidelijk is en weet wat aan de aanbodszijde de mogelijkheden zijn.

Vragen en antwoorden Steunpunt

Mensen die in het verleden in aanraking zijn gekomen met psychiatrie kunnen terecht bij het steunpunt. Ook wanneer er vragen zijn met betrekking tot onderwerpen als dagbesteding, wonen, zorg of inkomen kan het steunpunt worden geraadpleegd. Bij het steunpunt word jou de begeleiding geboden voor het oplossen van problemen en ook kunt u hier terecht voor administratieve ondersteuning, zoals het schrijven van brieven, invullen van formulieren, persoonsgebonden budget, crisiskaart en bijzondere bijstand. Dus woon jij de Amsterdam of Diemen en ben je opzoek naar deze hulp ga dan naar het Steunpunt.

Kom meer te weten over het Steunpunt

Een plek waar een client alles kwijt kan over wat hij liefst in de zorg zou willen zien en hoe deze het liefst hun leven zouden willen inrichten. Er wordt door de medewerkers mee gedacht en gezocht naar de oplossingen op verschillende aspecten. Bij deze aspecten kan er gedacht worden aan wonen, welzijn en zorg. In het indicatieproces en bij de zoektoch naar een bijpassende zorg bij de client kan er ondersteuning worden geboden. Administratieve ondersteuning is ook mogelijk en de medewerkers van het steunpunt kunnen met je mee gaan naar instanties wanneer dit gewenst is.

Het persoonsgebonden budget

Met het persoonsgebonden budget heeft het steunpunt veel ervaring. Ook heeft het steunpunt een website ontwikkeld met duidelijke informatie over het PGB, het persoonsgebonden budget. Voor de hulpverleners is hier informatie te vinden die worden ingehuurd voor het PGB. Er staat op de website veel informatie vermeldt voor de bezoeker wat het onduidelijk kan maken. Een vergroting van de kennis over het PGB is essentieel om de juiste weg te vinden. Vind er antwoord op vragen die vaker gesteld worden door andere mensen in hetzelfde bootje zitten als jou. Of bespreek een onderwerp in het forum, waarin u de discussies aan gaat met de andere forumbezoekers. Mocht u bij het Steunpunt GGZ niet aan het goede adres zijn dan wordt op een duidelijke wijze door verwezen naar de andere zorginstelling. Bezoek de website voor deze informatie en het laatste nieuws binnen de zorg.

→ www.pgb-plein.nl