Informatie

De Informatie en Klachtenopvang staat voor u klaar met je uiteenlopende vragen over onderwerpen waarbij wij u kunnen helpen. Maar ook met klachten en meldingen kunt u terecht bij onze organisatie wanneer deze terug slaan op de gezondheidszorg of de wet maatschappelijke ondersteuning. Hierbij zal je hulp krijgen van onafhankelijke dienst- of hulpverleners. Hier kunt u meer doen met u vragen en klachten, deze zullen namelijk worden behandelt, wat op de lange termijn tot een vergroting van de tevredenheid zal leiden.

Verbeteringen binnen Clientenbelang

Een verbetering wil Clientenbelang Amsterdam geven aan de uitvoering van wet maatschappelijke ondersteuning en de Amsterdamse gezondheidszorg. Dit doen ze door middel van het registeren van anonieme klachten en vragen zo kunnen de knelpunten in het proces worden onderschept. Wanneer de knelpunten gesignaleerd zijn zal het Clientenbelang Amsterdam deze terug koppelen met de instellingen en hulpverleners. Hierbij zal een overleg plaatsvinden tussen deze twee groepen waarna de klachten opgelost zullen worden en de vragen beantwoord worden. Door uw vraag of klacht hier neer te leggen zal niet alleen voor u het probleem worden opgelost, ook kunt u ervoor zorgen dat andere mensen niet dezelfde situatie als u terecht komen. Help dus u zelf maar ook andere.

Informatie en antwoorden

– Informatie en klachtenopvang wat wordt er aangeboden? Antwoord op uw vragen of oplossingen voor uw klachten waarbij het Informatie en Klachtenopvang ondersteuning biedt, zoals:

  • Tijdens het indienen van een klacht kan er ondersteuning worden aangevraagd bijvoorbeeld bij een klachtenbrief of het voorbereiden / deelnemen aan een gesprek met de hulpverlener.
  • Informatie over plichten en rechten die je hebt als patient of client zijnde.
  • Bemiddeling wanneer je problemen ondervindt met de hulpverlener.
  • Advies en informatie als je een klacht wilt indienen

Stuur je klacht of vraag naar Signaal via het emailadres of neem telefonisch contact op. Op de website van Zorgbelang Nederland vind je een klachtenformulier dat ingevuld kan worden als je meer wilt doen met je klacht. Op de website staat vermeld wanneer je een klacht kan indienen bij de organisatie. Ook staat er op de website meer informatie over mensen die hetzelfde als u hebben meegemaakt, hiermee kan je contact opnemen of ervaringen te delen met elkaar. Dit vergroot het bewustzijn van anderen. Vind er online meer informatie over zorgaanbieders, patiëntenorganisatie en rechten. Het is een heldere website waarop informatie gevonden kan worden voor mensen die zorg nodig hebben of voor de verzorgers.

→ www.zorgbelang-nederland.nl overzicht van pantienten rechten en veelgestelde vragen.