Crisiskaart

Wat houdt een crisiskaart in?

Een persoonlijk document waarin staat wat er dient te gebeuren wanneer er zich een (psychische) crisis voor doet, dat is de crisiskaart. Het is een samenvatting van een uitgebreid dossier wat de client niet ten alle tijden bij zich draagt. De cliënt neemt in de kaart op wat relevant is voor de omstanders als er zich een crisis voor doet. Hierbij kan gedacht worden wanneer een persoon flauw valt of een aanval krijgt. De hoeveelheid die op de crisiskaart komt te staan bepaald de client ook zelf. De afspraken die verwerkt zijn in het dossier bij de crisisdienst van de cliënt staan ook op deze crisiskaart. De kaart zal worden samengesteld worden wanneer de client voor ogen wat wel en niet gewenst in een crisis. Zo wordt er voorkomen dat de client niet kan aangeven wat er beste in een crisis situatie gedaan kan worden. De cliënt is namelijk op bepaalde momenten niet in staat om aan te geven wat er aan de hand is er wat dan gedaan dient te worden. De client heeft waarschijnlijk vaker zo'n situatie meegemaakt en weet dus wat er dient te gebeuren in een crisis. Ook is het mogelijk dat de hulpverlener van de client afspraken heeft met hem over de aanpak van een bepaalde situatie.

Crisiskaart wat staat hier op?

De kaart bied een helder uitkomst voor omstanders wanneer er een crisis situatie zich voor doet met een client. Hier op staat kort en krachtig wat er gedaan dient te worden. Ook staat hier de persoonsgegevens, vertrouwenspersonen, medicijngebruik, omschrijven en diagnose van crisissituatie, wensen, afspraken met huisarts of de behandelaar.

Waarvoor is een crisiskaart?

In 1996 is er een onderzoek geweest door een aantal organisatie naar de crisishulpverlening. Hieruit is gebleken dat in een crisissituatie een client meer mogelijkheden wil hebben niet door hem of haar zelf uitgemaakt kunnen worden. Hierbij gaat het om informatie over de behandeling of de opvang. Door middel van de crisiskaart kan het gebruikt worden van eerdere ervaringen in een bepaalde situatie.

Waar kun je een crisiskaart krijgen?

Bij het informatie en klachten bureau Gezondheidszorg Signaal van Amsterdams Patiënten en Consumenten Platform kan ondersteuning worden aangevraagd voor de opstelling van deze kaart. Ook het bijhorende dossier wordt hier samen met jou opgesteld.

Crisiskaart, voor wie ?

De crisiskaart is bedoelt voor mensen die woonachtig zijn in Diemen of Amsterdam en deze hebben ooit te maken gehad met een psychische crisis of iemand die hiermee vreest te maken te krijgen. Aan deze kaart zijn geen kosten verbonden.